MENU

UAV kontrakty

Dla potrzeb inwestycji budowlanych wykonujemy:

  • ortofotomapy,
  • monitoring stanu zaawansowania prac budowlanych,
  • fotograficzna dokumentacja zniszczeń dla potrzeb ubezpieczenia,
  • modele terenu (DTM) w celu określenia ilości robót ziemnych,
  • modele 3D zasilające systemy sterowania maszynami,
  • przekroje poprzeczne i podłużne,
  • serwisy WMS - wizualizacja postępów prac w stosunku do dokumentacji projektowej na podkładzie z ortofotomapy prezentowana przez sieć komputerową,
  • i inne...

przykładowy model linii kolejowej:   https://skfb.ly/6vTQH