MENU

Oferta ogólna

Wykonujemy prace wchodzące w skład 1, 4 i 7 zakresu uprawnień:

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych:
- aktualizacje mapy zasadniczej do celów projektowych.

Czynności geodezyjne w toku budowy:

 • zdjęcia/filmy stanu placu budowy z wykorzystaniem UAV (dron)
 • tworzenie modeli terenu (dtm) i pokrycia terenu (dsm) z UAV
 • wizualizacja zaawansowania prac budowlanych - BIM (serwery WMS)
 • zakładanie osnów pomiarowych i realizacyjnych,
 • obsługa geodezyjna budowy i montażu,
 • pomiary objętości mas ziemnych,
 • opracowanie modeli 3D do maszyn budowlanych,
 • pomiary osiadań i odkształceń.

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy:

 • inwentaryzacje powykonawcze inwestycji,
 • okresowe pomiary osiadań i odkształceń.

Nadzór geodezyjny nad inwestycjami.

W ramach tych zadań zajmujemy się opracowaniami jednostkowymi jak i kompleksową obsługą inwestycji.

Specjalizujemy się w geodezyjnej obsłudze inwestycji drogowych i kolejowych.

Wśród wykonywanych na takich inwestycjach zadań znajdują się między innymi:

Inwestycje drogowe:

 • zakładanie osnów realizacyjnych, dla całych inwestycji jak i poszczególnych obiektów,
 • obsługa obiektów inżynieryjnych (mosty, wiadukty...),
 • obsługa GESUT,
 • i inne...

Inwestycje kolejowe:

 • zakładanie osnów podstawowych,
 • pomiar znaków regulacji osi torów (KOS - kolejowa osnowa szczegółowa),
 • wykonywanie protokołów regulacji osi torów,
 • i inne...