MENU

UAV hałdy i wyrobiska

W celu określenia postępu prac lub objętości hałd i wyrobisk wykonujemy:

  • ortofotomapy,
  • modele terenu (DTM) i pokrycia terenu (DSM),
  • obliczenia objętości i powierzchni,
  • przekroje
  • i inne...